پرش به محتوا

نتایج اولین دوره‌ی مسابقه‌ی حقوق‌بشر در آیینه‌ی وبلاگ‌ها یا جای خالی حقوق دگرباشان حتی در دنیای مجازی!

2009/10/18

رضا: آنچه در زیر می خوانید “نتایج اولین دوره‌ی مسابقه‌ی حقوق‌بشر در آیینه‌ی وبلاگ‌ها"ی ایرانی است، انتقادی بر برگزار کنندگان ندارم، انتقاد بر خود ما وارد است که هنوز حتی در این دنیای مجازی هم آنقدر دیدنی! نشده ایم که نتوانند نادیده بگیرندمان، منکر قدم های برداشته شده نیستم، نمی خواهم همه چیز را صفر یا صد و سیاه یا سفید بخوانم، ما گام های بسیاری برداشته ایم و خوب می دانم، اما چرا با وجود این گام ها هنوز دوستان حقوق بشریمان ( که می توانند از بزرگرتین مدافعان باشند ) کمیته ی ویژه ای برای پیگیری حقوق اقلیت های جنسی ندارند، از نکات تلخی است که باید در مورد آن بحث کرد، موانع را دید و برطرف کرد، اصرار کرد و پیش رفت.

لینک به منبع

مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران در راستای اهداف عالی خود در زمینه‌ی دفاع از حقوق‌بشر، آموزش، ظرفیت سازی و نهادینه کردن آن در بین ایرانیان و فضای مجازی  و تشویق وبلاگ‌نویسان به توجه بیش‌تر به این مورد، در اسفند ماه گذشته اقدام به برگزاری مسابقه‌یی با عنوان «حقوق‌بشر در آیینه‌ی وبلاگ‌ها» کرد.

این مسابقه در دو مرحله برگزار شد. در مرحله‌ی اول وبلاگ‌ها از طریق مخاطبان و کاربران و وبلاگ‌نویسان معرفی شدند و هیات داوران بر اساس رای‌های کاربران، به روز بودن وبلاگ‌ها، شاخص های آن‌ها در موضوع حقوق‌بشر، وبلاگ‌هایی را انتخاب و به مسئولین برگزاری ارائه کردند.

بر اساس امتیازهای کسب شده در دور اول و امتیاز داده شده از سوی داوران در هر بخش سه تا پنج وبلاگ معرفی و برای مرحله‌ی دوم معرفی شدند. در مرحله دوم کاربران وبلاگ‌های مورد نظر خود را انتخاب و رای خود را به مسئولین برگزاری ارسال کردند. در پایان در هر رشته این نتایج نهایی به دست آمد.

به دلیل عدم وجود نهاد نظارتی خاص و همین‌طور عدم وجود محدودیت در تصمیم گیری و انتخاب و همین‌طور اتخاذ مکانیزمی از سوی برگزار کننده‌گان به منظور شرکت هر چه بیش‌تر فعالان این حوزه و افکار عمومی در تعیین نتایج، این مهم می‌تواند به خوبی نمایان‌گر برداشت جامعه از اندیشه‌ی حقوق بشر و هم‌چنین خلاء ها و توانمندی‌های وبلاگ‌ستان پارسی در موضوعیت حقوق بشر باشد.

نتایج حاصله در هر رشته به قرار ذیل است :

حقوق کودکان: «محمد مصطفایی»

در دور اول و بر اساس رای هیات داوران: به ترتیب وبلاگ‌های معرفی شده بر حسب امتیاز بدین قرار بودند: «محمد مصطفایی»، «کودکان کار» و «عکاسی کودک» که پس از رای‌گیری در مرحله‌ی دوم و در پایان، وبلاگ «محمد مصفایی» به عنوان وبلاگ برتر انتخاب شد.

حقوق اصناف:  «هیمه» جعفر ابراهیمی

در دور اول و بر اساس رای هیات داوران: به ترتیب وبلاگ‌های معرفی شده بر حسب امتیاز بدین قرار بودند: «سخن معلم»، «هیمه»، «انسان طاقی» که پس از رای‌گیری در مرحله‌ی دوم و  در پایان وبلاگ «هیمه» که نوشته‌های جعفر ابراهیمی است با رای‌یی نزدیک  نسبت به وبلاگ «سخن معلم» به عنوان وبلاگ برتر انتخاب شد.

اقلیت ملی: «کاوه کرمانشاهی»

در دور اول و بر اساس رای هیات داوران: به ترتیب وبلاگ‌های معرفی شده بر حسب امتیاز بدین قرار بودند: «کاوه کرمانشاهی»، «وحید قراباغلی» و «بلوچ» که پس از رای‌گیری در مرحله‌ی دوم و در پایان، وبلاگ «کاوه کرمانشاهی» به عنوان وبلاگ برتر با را‌ی‌یی قاطع، انتخاب شد.

خبری و تحلیلی: وبلاگ «مسیح» مسیح علی‌نژاد

در دور اول و بر اساس رای هیات داوران: به ترتیب وبلاگ‌های معرفی شده بر حسب امتیاز بدین قرار بودند: «کمانگیر»، «مسیح»، «کاملیا انتخابی‌فر»، «محمد آقازاده» و «مجمع دیوانگان» که پس از رای‌گیری در مرحله‌ی دوم و در پایان وبلاگ «مسیح» که روز نوشته‌های مسیح علی‌نژاد است با رای‌یی بسیار نزدیک به وبلاگ «کمانگیر»  به عنوان وبلاگ برتر انتخاب شد.

اقلیت دینی: «خبرنورد»

در دور اول و بر اساس رای هیات داوران: به ترتیب وبلاگ‌های معرفی شده بر حسب امتیاز بدین قرار بودند: «خبرنورد»، «سرگیجه» و «نوید خانجانی» که پس از رای‌گیری در مرحله‌ی دوم و در پایان وبلاگ «خبرنورد» به عنوان وبلاگ برتر انتخاب شد.

زنان: «وارش» آسیه امینی

در دور اول و بر اساس رای هیات داوران: به ترتیب وبلاگ‌های معرفی شده بر حسب امتیاز بدین قرار بودند: «وارش»، «تا رفع حجاب اجباری»، «آزاده عصاران» و « ورق پاره‌های زندان» که پس از رای‌گیری در مرحله‌ی دوم و در پایان، وبلاگ «وارش» به قلم آسیه امینی با رای‌یی نزدیک به وبلاگ «تا رفع حجاب اجباری» به عنوان وبلاگ برتر انتخاب شد.

محیط زیست: «مهار بیابان‌زایی»

در دور اول و بر اساس رای هیات داوران: به ترتیب وبلاگ‌های معرفی شده بر حسب امتیاز بدین قرار بودند: «مهار بیابان‌زایی»، «دیده‌بان محیط زیست»، «زیتون»، «گربه‌ی ایرانی» و «آتش نوشت» که پس از رای‌گیری در مرحله‌ی دوم و در پایان، وبلاگ «مهار بیابان‌زایی» با رای‌یی بسیار نزدیک به وبلاگ «زیتون» به عنوان وبلاگ برتر انتخاب شد.

میراث فرهنگی: «ایران نامه»

در دور اول و بر اساس رای هیات داوران: به ترتیب وبلاگ‌های معرفی شده بر حسب امتیاز بدین قرار بودند: «ایران نامه»، «پژوهش‌های ایرانی»، «دوستداران میراث فرهنگی» و «ایستاده در باران» که پس از رای‌گیری در مرحله‌ی دوم و در پایان، وبلاگ «ایران نامه» به عنوان وبلاگ برتر انتخاب شد.

آموزش حقوق‌بشر: «مقالات سیاسی و اجتماعی» هرمز ممیزی

در دور اول و بر اساس رای هیات داوران: به ترتیب وبلاگ‌های معرفی شده بر حسب امتیاز بدین قرار بودند: «مقالات سیاسی و اجتماعی»، « رشید اسماعیلی» و «سوشیال» که پس از رای‌گیری در مرحله‌ی دوم و در پایان، وبلاگ «مقالات سیاسی و اجتماعی» به قلم هرمز ممیزی با رای‌یی بسیار نزدیک با «رشید اسماعیلی» به عنوان وبلاگ برتر انتخاب شد.

کارگران: «کارگران ایران‌خودرو»

در دور اول و بر اساس رای هیات داوران: به ترتیب وبلاگ‌های معرفی شده بر حسب امتیاز بدین قرار بودند: «کارگران ایران خودرو»، «فریاد کارگر»  که پس از رای‌گیری در مرحله‌ی دوم و در پایان، وبلاگ «کارگران ایران‌خودرو» با رای‌یی بسیار نزدیک با وبلاگ «فریاد کارگر» به عنوان وبلاگ برتر انتخاب شد.

طنز و نوشتار و تصویر: «علیرضا رضایی»

در دور اول و بر اساس رای هیات داوران: به ترتیب وبلاگ‌های معرفی شده بر حسب امتیاز بدین قرار بودند: «اصغرآقا»، «ملا حسنی»، «زیتون» و «علیرضا رضایی» که پس از رای‌گیری در مرحله‌ی دوم و  در پایان «علیرضا رضایی» با بیش‌ترین آرا و رای قاطع به عنوان بهترین وبلاگ در این زمینه معرفی می‌شود. وبلاگ «زیتون» نزدیک‌ترین رقیب بوده است.

جایزه‌ی ویژه: «پی‌نوشت» هنگامه شهیدی

این جایزه توسط مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران به «هنگامه شهیدی» وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار زندانی اهدا می‌شود که در ابتدا به عنوان یکی از اعضای هیات داروان به برگزاری این مسابقه کمک کرده است و اکنون در زندان تحت فشارهای بازجویی نزدیک به سه ماه است که از خانواده‌ی خود دور است. این مجموعه امیدوار است که وی هر چه سریع‌تر آزاد شده و به آغوش گرم خانواده‌ی خود باز گردد.

این مسابقه با همراهی و کمک هیات داورانی متشکل از «مهدی محسنی»، «آیدا سعادت»، «مریم شبانی»، «امید حبیبی‌نیا» و «مجتبی سمیع‌نژاد» که جمله‌گی خود از وبلاگ‌نویسان مطرح و فعالین و گزارش‌گران حقوق‌بشر هستند برگزار شد. که مجموعه فعالان حقوق‌بشر در همین‌جا از زحمات آنان تشکر و قدردانی می‌کند و به رسم یادبود هدایایی را به آنان اهدا خواهد کرد. «نیک‌آهنگ کوثر» و «هنگامه شهیدی» از اعضای هیات داوران به خاطر مشکلاتی نتوانستند تا به انتها همراه‌مان باشند که از زحمات آنان نیز متشکریم.

به رسم یادبود به برنده‌ی هر بخش لوحی به رسم یادبود و یک ربع سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد. مجموعه فعالان حقوق‌بشر امیدوار است با رفع نواقص و مشکلات موجود که در طی اولین دوره‌ی برگزاری این مسابقه شاهد آن بود، از سال‌های آینده‌ روند بهتری را برای برگزاری آن تدارک ببیند. هم‌چنین این مجموعه با تبریک به همه‌ی برنده‌گان و کسانی که کاندید بودند، امیدوار است بیش از گذشته شاهد توجه بیش‌تر وبلاگ‌نویسان به مقوله‌ی حقوق‌بشر در ایران باشد.

5 دیدگاه leave one →
 1. 2009/10/18 20:20

  رضا جان

  هم مجموعه ی حقوق بشر ایران و هم گزارشگران حقوق بشر ایران بخش دگرباش دارند و این بخش را بیش از دو سال است که دایر دارند. در مورد گزارشگران حقوق بشر، هفته ی پیش فکر می کنم از طرف گردانندگان این انجمن، که از من و حمید پرنیان خواسته بودند نماینده ای را برای ارسال گزارش در مورد دگرباشان جنسی بهشان معرفی کنیم، به تو گفتم، و گفتی که با کادر پسر صحبت می کنی و بعد خبر می دهی. به نظر من، در این موارد، ما باید بیشتر کار کنیم و اخبار داخل جامعه را بیشتر و دقیق تر گزارش کنیم تا این انجمن ها هم امکان کسب خبر و گزارش خبر داشته باشند و هم ما در مسیر افشای نقض حقوق این جامعه کار سیستماتیک کرده باشیم. از این گدشته، شاید لازم باشد ما قدم های لازم را برای معرفی چهره دگرباش که کار سیستماتیک و پیگیر در داخل ایران می کنند، برداریم، و ریسک لازم را با رعایت جوانب احتیاط، بکنیم. در این مورد باید بیشتر مشورت کنیم.

  • 2009/10/18 20:35

   ساقی بانو متشکر
   اما من که تا به حال در معرفی نامه اعضا و انجمن های گزارشگران گروهی یا مسئولی برای اخبار دگرباشان ندیدم و هرچند می دونم پیگیر هستند اما حس می کنم به صورت ناپیوسته و نامتمرکز این کار صورت می گیره.
   در مورد اون قولی هم که دادم در مورد صحبت با دوستان «پسر»، همون روز برای دوستان میل زدم و پیشنهاد شما رو عینا مطرح کردم که هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکردم و هر کدوم از دوستان دلایل منطقی خودشون رو داشتن.
   و موضوع آخر چیزیه که مدتها است فکرم رو مشغول کرده و پاسخی براش ندارم و اونم اینه چطور می شه در ایران آشکارا فعالیت کرد و امنیتی نسبی! داشت.

 2. 2009/10/19 01:30

  رضا جان تا بحال اخبار متعدد در مورد همجنسگرایان یا دوجنسگونگانی که به دلیلی!! به زندان افتاده اند یا محکوم به اعدام شده اند در این انجمن ها خبر منتشر شده و در مورد میترا/مهدی ندامی هم از طرف یکی از همین انجمن ها مبلغ دیه جمع آوری شد و برای آزادی او پرداخت شد. برای پیگیری بیشتر و اطلاعات دقیق تر مسلمن همکاری بیشتر و پیگیرتر جامعه ی دگرباشان جنسی ضروری ست، یعنی آن بخشی از جامعه ی دگرباشان که فعال است اما در داخل این گروه ها هنوز نیست. بخشی از دوستانی که در این انجمن ها فعال اند به دلیل «علاقه ی شخصی» در این انجمن پیشگام بخش دگرباش هم بوده اند و خب نیاز به همکاری گسترده تر بقیه ی اعضای جامعه دگرباش دارند.
  این که دوستان پسر دلایلی برای پاسخ ندادن داشته اند منطقی ست، نباید بار همه کارها را روی دوش دوستان پسر گذاشت.
  و این که چطور می شه در ایران فعالیت کرد و امنیت نسبی داشت،.. دقیقن همانطور که دیگر فعالان مدنی در ایران کار می کنند و در مواقع ضروری قید امنیت را می زنند. وقتی که امنیت برای فعالیت مدنی وجود ندارد، باید قید امنیت را زد نه قید فعالیت را.

 3. 2009/10/19 12:30

  پیشنهاد من
  با تنظیم یک نامه و امضای آن توسط گروهی از وبلاگ نویسان همجنسگرا و همجنسگرایان، وجود خود را به این دوستان یا هر جمع فعال دیگر متذکر شویم

  • 2009/10/19 17:01

   به گزارشگران من که خرده ای وارد نمی بینم، بهتره به جای اثبات وجودمون به دیگران اول به خودمون ثابت کنیم وجود داریم!

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: